内地旅客凭身份证可申请游越南

内地旅客凭身份证可申请游越南

  据相识,本年3月 ,国度对于疆域游览异地办证营业重开绿灯 ,广西凭祥市成为天下4个受理此营业的都会之一 。凭祥市委书记谭丕创先容,今朝广西有10家旅行社得到谋划越南游营业的天资 。

奇丽的天然风景

雄伟的都会景不雅

  据先容,之前内地旅客要赴越南游 ,需要打点护照才可以,此刻内地以及台湾的旅客单凭身份证就能够申请了。  怎样申请呢?有两种体式格局:一种是直接与得到天资的10家旅行社接洽,提供身份证复印件以及两张照片便可申请打点 ,无需再打点护照;别的一种是,经由过程与这10家旅行社签订了代办署理合同的旅行社申请。可是需要提示的是,对于于港澳台三地的旅客 ,只有台湾旅客可依附身份证打点,港澳旅客依然要用护照申请 。

BBV体育-BBV体育游戏app下载-BBV体育平台
【读音】:

  jù xiàng shí ,běn nián 3yuè ,guó dù duì yú jiāng yù yóu lǎn yì dì bàn zhèng yíng yè zhòng kāi lǜ dēng ,guǎng xī píng xiáng shì chéng wéi tiān xià 4gè shòu lǐ cǐ yíng yè de dōu huì zhī yī 。píng xiáng shì wěi shū jì tán pī chuàng xiān róng ,jīn cháo guǎng xī yǒu 10jiā lǚ háng shè dé dào móu huá yuè nán yóu yíng yè de tiān zī 。

qí lì de tiān rán fēng jǐng

xióng wěi de dōu huì jǐng bú yǎ

  jù xiān róng ,zhī qián nèi dì lǚ kè yào fù yuè nán yóu ,xū yào dǎ diǎn hù zhào cái kě yǐ ,cǐ kè nèi dì yǐ jí tái wān de lǚ kè dān píng shēn fèn zhèng jiù néng gòu shēn qǐng le 。  zěn yàng shēn qǐng ne ?yǒu liǎng zhǒng tǐ shì gé jú :yī zhǒng shì zhí jiē yǔ dé dào tiān zī de 10jiā lǚ háng shè jiē qià ,tí gòng shēn fèn zhèng fù yìn jiàn yǐ jí liǎng zhāng zhào piàn biàn kě shēn qǐng dǎ diǎn ,wú xū zài dǎ diǎn hù zhào ;bié de yī zhǒng shì ,jīng yóu guò chéng yǔ zhè 10jiā lǚ háng shè qiān dìng le dài bàn shǔ lǐ hé tóng de lǚ háng shè shēn qǐng 。kě shì xū yào tí shì de shì ,duì yú yú gǎng ào tái sān dì de lǚ kè ,zhī yǒu tái wān lǚ kè kě yī fù shēn fèn zhèng dǎ diǎn ,gǎng ào lǚ kè yī rán yào yòng hù zhào shēn qǐng 。

leave a comments

image